X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
  فراتر از عشق
آواز خاموشم را بشنوید
پنج‌شنبه 26 مهر 1386
روز پاییزی رفتن

روز پاییزی رفتن

دیدی رسید آنروز که می‌ترسیدم از آن

روزیکه از روز اول نگرانش بودم

روز گذاشتن و گذشتن

روز پاییزی رفتن

روزیکه خاطراتم تنها ره‌توشه‌ام شد

و یادگار تو تنها همسفرم

به پشت سر نگاه می‌کنم، همه‌اش توست

به پیش رو نگاه می‌کنم، همه‌اش توست

به دستان خسته‌ام نگاه می‌کنم، یادگار توست

اولین تپش‌های عاشقانه‌ی قلبم را از تو دارم

قلبم هم این ضرباهنگ را پسندید

و از آن به بعد، جز این، ضرباهنگی ندارد

اما امروز

باید باور کنم، تنهایی را

اما امروز

هنوز با همیم

چه پارادوکس زیبایی

با همیم، اما تنهام

با هم نیستیم، اما تنها نیستم

دوریمان هم چون عشق‌مان یگانه است

چون تو یگانه‌ای


عناوین آخرین دل واژه ها
خوش نشسته اید به خواندن دل واژه های پویان

«To Take... To Hold»
From The Album: Devotion
A Music by: Yanni
***
سپاسگزارم که تا لود شدن کامل موسیقی، صبر می کنید

دل واژه های پیشین